Kokybės garantija

Produkto apsaugai nuo klastojimo ir suteikiant jam autentiškumo garantijas po kiekvieno buteliuko informacine etikete ir ant dėžutės uždarymo – atidarymo briaunų yra integruota skaitinio intelekto metodu sukurta daugiafunkcinė holografinė saugos sistema. Joje yra lengvai atpažįstamas grafinis vaizdas su ryškiai matomu periodiškai pasikartojančiu  difraguojančiu Amiagus užrašu. Ekspertiniam vertinimui tam tikrose hologramos vietose yra plika akimi nematomas nanometrinių matmenų tekstas ir paslėpto vaizdo grafika, kuri matoma pašvietus tam tikro tik mums žinomo bangos ilgio lazerio spinduliu. Etiketės suyra bandant nuimti ir užklijuoti ant suklastoto produkto taros.


Holografinio lipduko gamyba – unikalus, sudėtingas ir brangus procesas, atgrąsantis nuo padirbinėjimo. Holograminiai lipdukai yra ir ant dėžutės išorinės uždarymo briaunų, kad nebūtų įmanoma dėžutės atidaryti ir į ją įdėti falsifikuotą produktą. Taip apsaugomas gaminys hologramomis – siekiant užtikrinti, kad vartotojas gaus originalų, tikrą produktą.


Didinant produkto apsaugos lygį, yra diegiama ir greitu laiku planuojama pradėti naudoti naują dar tobulesnę daugiafunkcinę holografinę saugos sistemą.

Sujungiant optines ir skaitmenines technologijas, didesnio saugumo lygio ir autentiškumo užtikrinimui sistema įdiegta pagal įmonėje sukurtą matematinį algoritmą, sugeneravus optiškai kintantį kodą. Vartotojas gali savarankiškai telefonu nufotografuoti hologramos optinį vaizdą, kurį persiuntus į duomenų bazę per atgalinio ryšio sąsajas gaus informaciją produkto tapatumo nustatymui. Kiekviena etiketė yra unikali turi savo gamybos numerį ir įtraukta į duomenų bazę.